Rasfoire documente

Hotarirea 1626/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum şi a sumei totale alocate acestei activităţi

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 privind vânzarea unor locuinţe de serviciu aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Program din 2008 GEOLOGIC LA NIVEL NAŢIONAL privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a resurselor minerale pentru perioada 2009-2012

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Acordul 1/2008 DE AMENDAMENT la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1260/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1612/2008 pentru aprobarea Acordului de Amendament nr. 1, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2008, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1633/2008 privind aprobarea participării României cu un pavilion naţional la Expoziţia internaţională pentru industrie alimentară, agricultură şi horticultură ''Săptămâna Verde'', Berlin, 16-25 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1634/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1635/2008 pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul dezvoltării regionale, lucrărilor publice şi locuinţelor, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 octombrie 2008

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Protocol din 2008 de cooperare în domeniul dezvoltării regionale, lucrărilor publice şi locuinţelor, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Republica Bulgaria

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1636/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 891/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale ''Conversmin'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1641/2008 pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2009-2012

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1644/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului nr. 3.305/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Constructim'' - S.A.

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1645/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarului industrial (siderurgic) nr. 7.037/2006, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială T.M.K. - Reşiţa - S.A.

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1646/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a lignitului nr. 2.603/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Complexul Energetic Turceni'' - S.A.

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1647/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a lignitului nr. 2.602/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Complexul Energetic Turceni'' - S.A.

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1648/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2008

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Ordinul 678/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea unor locuinţe de serviciu aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008