Rasfoire documente

Ordinul 685/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale ''Eurobusiness Parc Oradea'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Ordinul 3560/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului ''Patinoare artificiale'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Ordinul 1553/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului ''Patinoare artificiale'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Ordinul 671/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului ''Patinoare artificiale'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 pentru derularea Programului ''Patinoare artificiale'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 pentru derularea Programului ''Patinoare artificiale'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 pentru derularea Programului ''Patinoare artificiale'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Norma din 2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Decizia 255/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Berca din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Legea 280/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Decretul 1092/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Legea 305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Decretul 1317/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Hotarirea 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Ordinul 735/2008 privind modificarea anexei A la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Ordinul 1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008