Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură

publicat in M.Of. 843 din 15-dec-2008

Hotarirea 1610/2008 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a unui monument de for public

publicat in M.Of. 843 din 15-dec-2008

Hotarirea 1611/2008 privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 843 din 15-dec-2008

Hotarirea 1617/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999

publicat in M.Of. 843 din 15-dec-2008

Hotarirea 1660/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007

publicat in M.Of. 843 din 15-dec-2008

Ordinul 558/2008 privind aprobarea unor corrigenda la ghidurile solicitantului pentru proiecte de grant şi proiecte strategice

publicat in M.Of. 843 din 15-dec-2008

Ordinul 734/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură

publicat in M.Of. 843 din 15-dec-2008