Rasfoire documente

Decretul 1305/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1301/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1302/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1303/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1304/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1306/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1307/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1308/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1309/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1310/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1311/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1312/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1313/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1314/2008 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decretul 1315/2008 privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Ordonanta urgenta 211/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Ordonanta urgenta 213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Acord din 2008 între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Hotarirea 1549/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Hotarirea 1566/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Hotarirea 1604/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Hotarirea 1605/2008 pentru aprobarea unor măsuri privind menţinerea reprezentantului României ales în anul 2007 în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) până la sfârşitul mandatului

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Hotarirea 1639/2008 pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decizia 246/2008 privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 139/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decizia 247/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Mihaela Bărbuleţiu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decizia 248/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Gheorghiu din funcţia de secretar de stat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, cultură, educaţie şi ştiinţă la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decizia 339/2008 privind cadrul general al operării şi utilizării sistemului ''Ghişeul virtual de plăţi''

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Ordinul 409/2008 privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013''

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Ordinul 1494/2008 privind aprobarea Evaluărilor de securitate a facilităţilor portuare aparţinând Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa pentru zona de interes Portul Constanţa

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decizia 1082/2008 privind stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Societatea de Asigurări şi Reasigurări EUROASIG - S.A.

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decizia 1083/2008 privind închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societăţii Comerciale Societatea de Asigurări şi Reasigurări EUROASIG - S.A. precum şi revocarea administratorului special

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Decizia 1084/2008 privind revocarea măsurii dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 415/2008 şi aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societăţii Comerciale SOLVENTA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 1.107/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 26 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.421/2008 privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Argeş şi din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 21 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 842 din 15-dec-2008