Rasfoire documente

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1231/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. 1, art. 56 alin. 1 şi art. 57 alin. 1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Hotarirea 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1165/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1166/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. 1, 3 şi 4^1 din Codul penal

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1171/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1230/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1235/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) din Codul penal

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1236/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205, art. 210, art. 211, art. 214, art. 216 şi art. 218 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1237/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1238/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1239/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi (2), art. 24 alin. (1) şi ale art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1240/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1242/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 alin. 2 din Codul penal

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1244/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1246/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008

Decizia 1266/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 841 din 15-dec-2008