Rasfoire documente

Ordinul 2493/2008 privind declasarea imobilului ''Casă'', bd. Ion Mihalache nr. 12, sectorul 1, Bucureşti

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1281/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1282/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1283/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1297/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1291/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1284/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1298/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1287/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1288/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1289/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1290/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1296/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1280/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1276/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1277/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1278/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1279/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1285/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1286/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1292/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1293/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1294/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decretul 1295/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decizia 1151/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decizia 1157/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decizia 1167/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi art. 262 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decizia 1170/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decizia 1199/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic punctul 1 din Legea nr. 249/2003 pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Ordinul 2496/2008 privind declasarea imobilului ''Şcoală'', satul/comuna Faraoani, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Ordinul 2620/2008 privind declasarea imobilului ''Casa Constantin şi George Vătăşelu'', str. Berevoieşti nr. 69, oraşul Vălenii de Munte, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Ordinul 2658/2008 privind declasarea imobilului ''Casa Moşoiu'', str. Popa Şapcă nr. 10, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Ordinul 2659/2008 privind declasarea imobilului Biserica de lemn ''Sf. Ioan'', satul Brad, comuna Negri, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Ordinul 2660/2008 privind declasarea imobilului ''Han'', str. Al. I. Cuza nr. 43, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decizia 10/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 284 din Codul de procedură penală cu privire la data de la care curge termenul de 2 luni pentru introducerea plângerii prealabile în cazul infracţiunilor continuate sau continue

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Decizia 11/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la organul judiciar căruia îi revine competenţa să dispună, în cursul urmăririi penale, prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea sau de a nu părăsi ţara, în situaţia în care această măsură a fost luată de un judecător în temeiul dispoziţiilor art. 146 alin. 111 şi, respectiv, ale art. 1491 alin. 12 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008

Hotarirea 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată - Republicare

publicat in M.Of. 840 din 15-dec-2008