Rasfoire documente

Hotarirea 1574/2008 pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică, precum şi pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005

publicat in M.Of. 849 din 17-dec-2008

Hotarirea 1607/2008 privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru centrele judeţene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor părţi din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 60/2008

publicat in M.Of. 849 din 17-dec-2008

Ordinul 335/2007 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

publicat in M.Of. 849 din 17-dec-2008

Ordinul 2881/2007 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

publicat in M.Of. 849 din 17-dec-2008

Ordinul 1990/2007 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

publicat in M.Of. 849 din 17-dec-2008

Ordinul 1072/2007 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

publicat in M.Of. 849 din 17-dec-2008

Ordinul 266/2008 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

publicat in M.Of. 849 din 17-dec-2008

Ordinul A.6880/2008 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

publicat in M.Of. 849 din 17-dec-2008

Ordinul 409/C/2008 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

publicat in M.Of. 849 din 17-dec-2008

Ordinul 2353/C/2008 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

publicat in M.Of. 849 din 17-dec-2008