Rasfoire documente

Decizia 9/2008 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Ordonanta urgenta 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Rezolutia MSC.177(79)/2004 privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC)

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Ordonanta urgenta 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Hotarirea 67/2008 privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor de senatori

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Legea 304/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Decizia 253/2008 privind eliberarea doamnei Hoţoiu Nela din funcţia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Decretul 1263/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Decizia 1283/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Hotarirea 1495/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Hotarirea 1603/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome ''Monetăria Statului'' din subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Hotarirea 1606/2008 privind reorganizarea Institutului Naţional de Informare şi Documentare

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Hotarirea 1683/2008 privind modificarea anexelor nr. II/28 şi nr. II/29 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în ''Proiectul nr. 3 - Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în municipiul Ploieşti'' din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Decizia 251/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Nedelcu Vasile din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Decizia 252/2008 privind eliberarea domnului Velcu Vlad-Alexandru din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Ordinul 1509/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC 177(79) a Comitetului Securităţii Maritime din 10 decembrie 2004

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Ordinul 3639/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.507/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii decembrie 2008

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008