Rasfoire documente

Hotarirea 1664/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Metodologie din 2008 privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Ordinul M.121/2008 privind responsabilităţile comandanţilor/şefilor unităţilor militare pentru păstrarea integrităţii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării şi unele măsuri privind modul de administrare a acestuia

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Ordonanta urgenta 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Decretul 1319/2008 pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Decretul 1318/2008 privind revocarea decretului pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Ordonanta urgenta 215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Hotarirea 1609/2008 privind înfiinţarea Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date ''Roedunet''

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Hotarirea 1658/2008 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Hotarirea 1670/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Decizia 249/2008 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 240/2008 privind promovarea temporară a doamnei Petrescu Neluţa Mihaela în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Decizia 250/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Palaşcă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Ordinul 253/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Instructiunile 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Ordinul 672/2008 privind modificarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 485/2008

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Ordinul 673/2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009-2012

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Ordinul 690/2008 privind relansarea apelului de proiecte pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă ''e-Creştere!''

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Ordinul 5242/2008 cu privire la aprobarea programelor şcolare pentru clasele a V-a şi a VI-a la disciplina ''Limba şi literatura italiană maternă''

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Ordinul 5260/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară ''Om şi societate - Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare'', clasele a VI-a şi a VII-a

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 26 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008