Rasfoire documente

Decizia 1249/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Legea pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, dispoziţii prin care a fost modificat art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000

publicat in M.Of. 846 din 16-dec-2008

Hotarirea 1539/2008 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Ministerul Internelor şi Afacerilor Regatului din Olanda, în calitate de Autoritate de management, şi Institutul Nicis, în calitate de Secretariat tehnic, pentru programul ''Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism'' (European Knowledge Urban Network) - EUKN, semnat la Bucureşti la 6 august 2008

publicat in M.Of. 846 din 16-dec-2008

Decizia 1233/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. a) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 846 din 16-dec-2008

Memorandum de Intelegere din 2008 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Ministerul Internelor şi Afacerilor Regatului din Olanda, în calitate de Autoritate de management, şi Institutul Nicis, în calitate de Secretariat tehnic, pentru programul ''Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism'' (European Knowledge Urban Network) - EUKN, semnat la Bucureşti la 6 august 2008

publicat in M.Of. 846 din 16-dec-2008

Ordinul 511/2008 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 22, a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 24 şi a Corrigendumului nr. 1 la Condiţiile specifice cererii de propuneri de proiecte nr. 60

publicat in M.Of. 846 din 16-dec-2008

Ordinul 602/2008 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului şi condiţiile specifice ale cererii de propuneri de proiecte nr. 55 şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului şi condiţiile specifice ale cererii de propuneri de proiecte nr. 56

publicat in M.Of. 846 din 16-dec-2008

Circulara 42/2008 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2008

publicat in M.Of. 846 din 16-dec-2008

Hotarirea 134/2008 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

publicat in M.Of. 846 din 16-dec-2008