Rasfoire documente

Strategie din 2008 NAŢIONALĂ privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Hotarirea 1589/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Ordinul 3039/C/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Decizia 1156/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Decizia 1172/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Decizia 1150/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Decizia 1200/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată şi modificată

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Decizia 1211/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 şi ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Hotarirea 1540/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Hotarirea 1582/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri trecute în domeniul public al statului, situate în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a obiectivului de interes naţional ''Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România''

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Hotarirea 1587/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale a Vămilor - Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Hotarirea 1588/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Vasile Goldiş'' Arad în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii ''Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj''

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008

Hotarirea 1591/2008 privind stabilirea nivelului remuneraţiei conducerii Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ''T.B.R.C.M'' - S.A.

publicat in M.Of. 832 din 10-dec-2008