Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Hotarirea 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Legea 292/2008 pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Protocol din 2007 privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Decretul 1122/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Decretul 1300/2008 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Ordonanta urgenta 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Hotarirea 1552/2008 pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass - mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Program din 2008 DE COOPERARE între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass - mediei, tineretului şi sportului

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Hotarirea 1594/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construcţie nouă - Spital Clinic de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» - în cazarma 867 Bucureşti''

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Hotarirea 1595/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii cuprinse în Proiectul privind ''restructurarea şi modernizarea secţiilor de obstetrică şi neonatologie'' din unităţile spitaliceşti

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Hotarirea 1597/2008 pentru aprobarea obiectivului de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare alimentare cu apă potabilă şi reţea de distribuţie sate aparţinătoare, municipiul Motru, judeţul Gorj, reabilitare staţie de epurare şi înlocuire canal ape uzate (colector) spre râul Motru, municipiul Motru'' din cadrul Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori'', derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Decizia 242/2008 privind promovarea temporară a domnului Stelianide Dumitru în funcţia publică de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Decizia 1130/2008 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Ordinul 1465/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe proprie răspundere activităţi specifice transportului feroviar

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Decizia 9/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind verificarea legalitatii si temeiniciei actului de trimitere în judecata, conform art. 264 alin. 3 din Codul de procedura penala, în cazul când înaintarea rechizitoriului instantei competente se face prin adresa, sub semnatura prim-procurorului, procurorului general al parchetului de pe lânga curtea de apel sau a procurorului ierarhic superior

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008