Rasfoire documente

Decizia 32/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) şi b) şi art. 282^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte caracterul evaluabil sau neevaluabil în bani al litigiilor civile şi comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, atât în situaţia în care este formulat capătul de cerere accesoriu privind restabilirea situaţiei anterioare sau restituirea prestaţiilor efectuate, cât şi în situaţia în care nu este formulat acest capăt de cerere, în vederea determinării competenţei materiale de soluţionare în primă instanţă a acestor litigii şi a căilor de atac ce pot fi exercitate

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Criterii din 2008 ŞI METODOLOGIE de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Criterii din 2008 ŞI METODOLOGIE de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Criterii din 2007 ŞI METODOLOGIE de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Standarde din 2008 MINIME OBLIGATORII de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Standarde din 2008 MINIME OBLIGATORII de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Standarde din 2007 MINIME OBLIGATORII de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Legea 287/2008 pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Acord din 2008 MARITIM între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Decretul 1117/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Ordinul 243/2008 privind aprobarea tarifelor de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Ordinul 1389/2008 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Ordinul 3038/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Ordinul 513/2008 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Ordinul 282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008