Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 837 din 12-dec-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

publicat in M.Of. 837 din 12-dec-2008

Hotarirea 1625/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 837 din 12-dec-2008

Ordinul 739/2008 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 642/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008

publicat in M.Of. 837 din 12-dec-2008

Ordinul 1520/2008 privind legitimaţiile de control financiar-fiscal pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de control financiar şi structurile de control financiar teritoriale

publicat in M.Of. 837 din 12-dec-2008

Ordinul 1908/2008 privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială ''Uzina Mecanică Cugir'' - S.A. - filială a Companiei Naţionale ''Romarm'' - S.A.

publicat in M.Of. 837 din 12-dec-2008

Ordinul 3062/C/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

publicat in M.Of. 837 din 12-dec-2008

Decizia 16/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. II şi ale art. 94 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, modificată şi completată, raportate la dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei elective

publicat in M.Of. 837 din 12-dec-2008