Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Ordinul 2662/2008 privind acreditarea Muzeului Naţional al Literaturii Române

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Decizia 1203/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1077 din Codul civil

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Decizia 1168/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Decizia 1169/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 578 şi art. 579 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Decizia 1186/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Hotarirea 1583/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri trecute în domeniul public al statului, situate în comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a obiectivului de interes naţional ''Reabilitarea secţiunilor Băneasa - Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România''

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Hotarirea 1585/2008 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 179/2008 privind plata contribuţiei României pentru anul 2008 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Hotarirea 1586/2008 pentru modificarea unui act normativ şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', din domeniul privat al statului în domeniul public al statului

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Hotarirea 1600/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii ''Autostrada Arad - Timişoara - Lugoj''

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Ordinul 1961/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor şi valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008