Rasfoire documente

Hotarirea 1314/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Hotarirea 1581/2008 privind aprobarea participării Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului la Programul european ''European Schoolnet''

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Lista din 2008 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2008 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, pentru care au fost depuse până la data de 10 decembrie 2008 rapoartele detaliate de venituri şi cheltuieli electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Hotarirea 1579/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din sistemul Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi''

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Ordonanta urgenta 210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Hotarirea 1509/2008 privind înfiinţarea Centrului de sănătate în subordinea Ministerului Apărării, prin reorganizarea Centrului de refacere şi recuperare a capacităţii de luptă a personalului, din subordinea aceluiaşi minister

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Hotarirea 1575/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din sistemul Semlac-Pereg, judeţul Arad''

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Hotarirea 1576/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din sistemul Terasa Viziru, judeţul Brăila''

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Hotarirea 1577/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din sistemul Fântânele-Şag, judeţul Arad''

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Hotarirea 1578/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din sistemul Terasa Brăilei, judeţul Brăila''

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Hotarirea 1580/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei Române pentru Democraţie ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Decizia 245/2008 privind eliberarea doamnei Varga Rozalia-Dana din funcţia de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Ordinul 259/2008 privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013''

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Ordinul 447/2008 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 17-54

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Hotarirea 1315/2008 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Decizia 1078/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INFO ASIG-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008