Rasfoire documente

Ordinul 5177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.168/2008 privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2009

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1185/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1194/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1173/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 din Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1176/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1180/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1187/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1191/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 1-3 şi art. 303^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1192/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1195/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi art. 248^1 din Codul penal

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1196/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. 4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1197/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1198/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 lit. a), b) şi c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Decizia 1202/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2, art. 5 alin. (1), art. 16, art. 18 alin. (1), (5) şi (7), precum şi ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Ordinul 601/2008 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului general

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008

Ordinul 5908/2008 privind aprobarea Programei la disciplina Limba şi literatura română şi universală pentru copii şi metodica predării activităţilor de limba română - educatoare în grădiniţele de copii cu predare în limbile minorităţilor, pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar, şi a Programei la disciplina Limba şi literatura română şi universală pentru copii şi metodica predării limbii şi literaturii române la clasele cu predare în limbile minorităţilor - institutori / învăţători, pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 823 din 08-dec-2008