Rasfoire documente

Decizia 90/2008 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Jersey

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decretul 1166/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decretul 1169/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Hotarirea 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decretul 1163/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decretul 1167/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decretul 1164/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decretul 1165/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decretul 1168/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decretul 1170/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decizia 1206/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decizia 1207/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 pct. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decizia 1208/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 2 şi 4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decizia 1209/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decizia 1210/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16-20 din titlul Vil al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decizia 1214/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi art. 11 din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Hotarirea 1494/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 20 august 2008 şi la Bucureşti la 4 septembrie 2008, între Guvernul României şi Banca Japoniei pentru Cooperare internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Amendament din 2008 convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 20 august 2008 şi la Bucureşti la 4 septembrie 2008, între Guvernul României şi Banca Japoniei pentru Cooperare internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Ordinul 342/2008 pentru aprobarea Ghidului privind termenii utilizaţi în reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, acordurile şi convenţiile în domeniul nuclear

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Ordinul 663/2008 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008