Rasfoire documente

Hotarirea 1538/2008 privind modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 820 din 05-dec-2008

Hotarirea 1541/2008 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, pentru Administraţia Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'' Tulcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

publicat in M.Of. 820 din 05-dec-2008

Hotarirea 1544/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 820 din 05-dec-2008

Hotarirea 1545/2008 pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

publicat in M.Of. 820 din 05-dec-2008

Hotarirea 1546/2008 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, a unui teren aflat în domeniul public al statului

publicat in M.Of. 820 din 05-dec-2008

Hotarirea 1547/2008 pentru completarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

publicat in M.Of. 820 din 05-dec-2008

Hotarirea 1548/2008 privind modificarea şi completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 820 din 05-dec-2008

Ordinul 716/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 457/2008 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de mamifere, altele decât cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră şi muflon, şi de păsări admise la vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2008-2009

publicat in M.Of. 820 din 05-dec-2008

Proces Verbal din 2008 pentru Camera Deputaţilor şi Senat

publicat in M.Of. 820 din 05-dec-2008

Decizia 1051/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 820 din 05-dec-2008

Decizia 1052/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DINMAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 820 din 05-dec-2008