Rasfoire documente

Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*) - Republicare

publicat in M.Of. 828 din 09-dec-2008

Norma din 2008 privind elaborarea / actualizarea normelor tehnice feroviare şi a normativelor feroviare pentru proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant

publicat in M.Of. 828 din 09-dec-2008

Ordinul 1481/2008 privind aprobarea Programului ''Patinoare artificiale'' realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 828 din 09-dec-2008

Hotarirea 1561/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Mănăstirea ''Sfintei Cruci'' din Oradea în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 828 din 09-dec-2008

Hotarirea 1562/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 828 din 09-dec-2008

Ordinul 1413/2008 pentru aprobarea Normei privind elaborarea / actualizarea normelor tehnice feroviare şi a normativelor feroviare pentru proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant

publicat in M.Of. 828 din 09-dec-2008

Hotarirea 3/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

publicat in M.Of. 828 din 09-dec-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.248/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, parte dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru folosinţa Parohiei ''Sfânta Treime'' Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008

publicat in M.Of. 828 din 09-dec-2008

Rectificare din 2008 la actele Băncii Naţionale a României nr. 39/2008 şi 40/2008, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008

publicat in M.Of. 828 din 09-dec-2008