Rasfoire documente

Ordinul 718/2008 privind completarea anexei ''Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu'' la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Procedura din 2008 privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Legea 289/2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Protocol din 2008 pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Decretul 1119/2008 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Legea 290/2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Protocol din 2008 pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Decretul 1120/2008 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Legea 301/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Acord din 2008 între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Decretul 1131/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Decizia 1135/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Decizia 1158/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 pct. 1 şi 4, precum şi ale art. 12 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Decizia 1160/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282^1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Decizia 1162/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Decizia 1163/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) şi alin. (3) teza a doua din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Decizia 1164/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Hotarirea 1542/2008 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Hotarirea 1564/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ''Bazin de înot olimpic - Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti'' şi ''Bazin de înot olimpic - Târgu Mureş, judeţul Mureş'' din cadrul Programului ''Bazine de înot'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.S.'' - S.A.

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Ordinul 667/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Ordinul 696/2008 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi ai ocoalelor silvice

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008