Rasfoire documente

Ordinul 723/2008 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Ordonanta urgenta 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Legea 300/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Decretul 1130/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Decizia 1215/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. 2 din Codul familiei

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Decizia 1216/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2^4) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Decizia 1219/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 7 şi 8 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Ordonanta urgenta 177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Ordonanta urgenta 194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Ordonanta urgenta 201/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Hotarirea 1563/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 352/2002 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologic şi Imunologie ''Cantacuzino''

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Ordinul 683/2008 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2009

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Ordinul 1463/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Ordinul 3454/2008 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 918/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Lista din 2008 partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 2 decembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.241/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008