Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Ordinul 619/2008 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Ordonanta urgenta 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Ordonanta urgenta 195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Ordonanta urgenta 193/2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Ordonanta urgenta 204/2008 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Ordonanta urgenta 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Ordonanta urgenta 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Hotarirea 1426/2008 privind trecerea unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Hotarirea 1558/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Hotarirea 1590/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului şi a Anului Nou

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Hotarirea 1592/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Ordinul 3525/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008