Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Procedura din 2008 de diagnostic prin examene de laborator şi supraveghere a pestei porcine clasice

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Procedura din 2008 de vaccinare de urgenţă contra pestei porcine clasice a porcinelor domestice din exploataţiile nonprofesionale

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Procedura din 2008 de vaccinare de urgenţă contra pestei porcine clasice la mistreţi

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Instructiuni din 2008 privind transportul, depozitarea şi utilizarea vaccinurilor antipestoase vii atenuate şi a vaccinurilor antipestoase sub formă de momeli vaccinate cu administrare orală, destinate vaccinării de urgenţă a porcinelor domestice din exploataţiile nonprofesionale de porcine, respectiv a mistreţilor, precum şi sistemele de raportare şi verificare a vaccinărilor

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Ordonanta urgenta 197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Decretul 1259/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în rezervă unui colonel în rezervă din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Decretul 1260/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în rezervă unui colonel în rezervă din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Decretul 1261/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere unui colonel în retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Ordonanta urgenta 203/2008 pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Hotarirea 1554/2008 privind trecerea unor cote-părţi ale unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în domeniul privat al statului, în scopul restituirii către persoana îndreptăţită

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Hotarirea 1570/2008 privind trecerea domnului Ostropel Lilian din funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi în funcţia publică de prefect al judeţului Călăraşi

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Hotarirea 1571/2008 privind promovarea temporară în funcţia publică de prefect al judeţului Iaşi a domnului Bodea Marius, subprefect al judeţului Iaşi, până la încetarea suspendării din funcţie a titularului postului

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Ordinul 96/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Ordinul 241/2008 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Ordinul 3028/C/2008 privind aprobarea structurii organizatorice a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Hotarirea 1121/2008 pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008