Rasfoire documente

Procedura din 2008 privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Hotarirea 1461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Hotarirea 1462/2008 privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, care traversează municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Hotarirea 1510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Hotarirea 1511/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea lucrărilor de extindere a reţelelor de alimentare cu energie electrică şi de racordare a locuinţelor reconstruite / strămutate din unele localităţi afectate de calamităţile naturale produse în judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Hotarirea 1512/2008 pentru modificarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Hotarirea 1513/2008 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Hotarirea 1519/2008 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Hotarirea 1520/2008 privind numirea unui consul general

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Hotarirea 1537/2008 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale din municipiul Petroşani, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectului tehnic de investiţii în turism, subprogramul naţional ''Schi în România''

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Ordinul 708/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante furajere

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Ordinul 715/2008 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Hotarirea 369/2008 pentru aprobarea Normei privind operaţiuni de asigurare a cursului de schimb valutar (NI-CST-11-II / 0)

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Norma din 2008 privind operaţiuni de asigurare a cursului de schimb valutar (NI - CST - 11 - II / 0)

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.452/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.454/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008