Rasfoire documente

Hotarirea 1508/2008 privind înfiinţarea Spitalului Clinic Municipal Oradea prin reorganizarea unor unităţi sanitare din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Decizia 1/2008 în întelesul prevederilor art. 104 alin. (5) lit. c) si ale art. 109 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Ordinul 3505/2008 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2008

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Ordinul 3345/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.1.1 ''Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi'', 2.1.2 ''Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate'' şi 2.3.3 ''Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor'' ale axei prioritare 2 ''Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.489/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 5 iunie 2008

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Hotarirea 1492/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 mai 2008, 13 iunie 2008 şi 20 iunie 2008, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Amendament din 2008 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta si a Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Hotarirea 1493/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 29 aprilie 2008 şi 21 august 2008 şi la Luxemburg la 29 iulie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Hotarirea 1507/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Hotarirea 1533/2008 privind exercitarea de către România a preşedinţiei Iniţiativei Central Europene în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Ordinul 657/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 746/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.588/C/2008 privind acordarea cetateniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Amendament din 2008 între Guvernul României si Banca Europeana de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 29 aprilie 2008 si 21 august 2008 si la Luxemburg la 29 iulie 2008, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeana de investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008