Rasfoire documente

Decretul 1248/2008 privind înaintarea în gradul de general-maior în retragere a unui general de brigadă în retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1251/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1239/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1240/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1241/2008 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană în rezervă unui comandor în rezervă din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1242/2008 privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă în retragere unui comandor în retragere din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1243/2008 privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă în rezervă unui comandor în rezervă din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1244/2008 privind înaintarea în gradul de general-locotenent în retragere a unui general-maior în retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1245/2008 privind înaintarea în gradul de general-maior în rezervă a unui general de brigadă în rezervă din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1246/2008 privind înaintarea în gradul de general-maior în rezervă a unui general de brigadă în rezervă din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1247/2008 privind înaintarea în gradul de general-maior în retragere a unui general de brigadă în retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1249/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1250/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1252/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere unui colonel în retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1253/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere unui colonel în retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1254/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere unui colonel în retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1255/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere unui colonel în retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1256/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere unui colonel în retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1257/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Decretul 1258/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Ordonanta urgenta 199/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008

Hotarirea 1/2008 în Cauza Dumitrescu împotriva României

publicat in M.Of. 819 din 05-dec-2008