Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

publicat in M.Of. 801 din 28-noi-2008

Ordinul 2967/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 801 din 28-noi-2008

Amendamentul 2/2008 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

publicat in M.Of. 801 din 28-noi-2008

Ordonanta urgenta 175/2008 privind înlocuirea referirilor la ''Grupul nr. 1'' din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la ''Grupul nr. 4'' din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

publicat in M.Of. 801 din 28-noi-2008

Ordonanta urgenta 185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

publicat in M.Of. 801 din 28-noi-2008

Hotarirea 1528/2008 privind încetarea exercitării funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Bodea Marius

publicat in M.Of. 801 din 28-noi-2008

Hotarirea 1529/2008 privind numirea domnului Bodea Marius în funcţia publică de subprefect al judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 801 din 28-noi-2008

Hotarirea 1535/2008 privind transmiterea unei structuri de bloc din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul privat al municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Feteşti

publicat in M.Of. 801 din 28-noi-2008

Decizia 241/2008 pentru numirea domnului Mora Victor Aron în funcţia de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice

publicat in M.Of. 801 din 28-noi-2008