Rasfoire documente

Hotarirea 1550/2008 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2007 şi în primăvara anului 2008, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile produse în perioada iulie-august 2008, în unele zone geografice, precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

publicat in M.Of. 806 din 03-dec-2008

Hotarirea 1553/2008 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

publicat in M.Of. 806 din 03-dec-2008

Caiet de sarcini din 2008 al S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A.

publicat in M.Of. 806 din 03-dec-2008

Regulament din 2008 de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea societăţii de administrare a Societăţii Comerciale ''Fondul Proprietatea'' - S.A.

publicat in M.Of. 806 din 03-dec-2008

Hotarirea 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea societăţii de administrare a Societăţii Comerciale ''Fondul Proprietatea'' - S.A. şi a Caietului de sarcini al licitaţiei

publicat in M.Of. 806 din 03-dec-2008

Ordinul 662/2008 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalităţii privind plata acesteia şi a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 2009

publicat in M.Of. 806 din 03-dec-2008

Ordinul 5909/2008 privind aprobarea Programei la disciplina Limba şi literatura maghiară şi metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - educatoare pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar şi a Programei la disciplina Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi literaturii maghiare - institutori/învăţători pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 806 din 03-dec-2008