Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Hotarirea 1522/2008 privind numirea unui consul general

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Hotarirea 1527/2008 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Hotarirea 1425/2008 privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 2 ha din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Dorneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Ordonanta urgenta 180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Hotarirea 1525/2008 privind plata de către Ministerul Sănătăţii Publice a contribuţiei financiare voluntare a României la Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Controlul Tutunului

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Hotarirea 1526/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către o persoană

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Ordinul 1600/2008 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind cesiunea creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.173/2008

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Ordinul 5176/2008 privind aprobarea curriculumului pentru grupele din învăţământul special preşcolar - pedagogie curativă, care integrează copii cu deficienţe severe, profunde sau asociate

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Ordinul 5236/2008 privind aprobarea curriculumului pentru grupele de învăţământ special - pedagogie curativă, care integrează elevi/tineri cu deficienţe severe, profunde sau asociate

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Ordinul 5952/2008 privind aprobarea Programei pentru definitivare în învăţământ la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi literaturii maghiare - educatoare, Programei pentru definitivare în învăţământ la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi literaturii maghiare - institutori/învăţători, Programei pentru obţinerea gradului didactic II la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi literaturii maghiare - educatoare şi a Programei pentru obţinerea gradului didactic II la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi literaturii maghiare - institutori/învăţători

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Circulara 38/2008 privind lansarea în circuitul numismatic a unei replici după moneda de 20 lei - 1922 şi a unei monede, dedicate aniversării a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Rectificare din 2008 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 896/2008 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.587/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 12 iunie 2008

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008

publicat in M.Of. 805 din 02-dec-2008