Rasfoire documente

Decizia 1149/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008

Decizia 1075/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008

Ordinul 1352/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008

Decizia 1169/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008

Hotarirea 1572/2007 privind transmiterea unui teren şi a unei construcţii speciale din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate - ''C.F.R.'' - S.A., în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008

Hotarirea 1580/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008

Ordinul 2474/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008

Ordinul 1105/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008