Rasfoire documente

Procedura din 2008 privind procesarea, arhivarea şi stocarea datelor specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES)

publicat in M.Of. 793 din 26-noi-2008

Decretul 1107/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 793 din 26-noi-2008

Hotarirea 1424/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

publicat in M.Of. 793 din 26-noi-2008

Hotarirea 1476/2008 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău şi pentru completarea anexei nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 793 din 26-noi-2008

Decizia 240/2008 privind promovarea temporară a doamnei Petrescu Neluţa Mihaela în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

publicat in M.Of. 793 din 26-noi-2008

Ordinul 1472/2008 privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi al regimului substanţelor şi preparatelor periculoase

publicat in M.Of. 793 din 26-noi-2008

Ordinul 1474/2008 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea, arhivarea şi stocarea datelor specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES)

publicat in M.Of. 793 din 26-noi-2008