Rasfoire documente

Decizia 920/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1 şi art. 201 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 791 din 26-noi-2008

Decretul 1105/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 791 din 26-noi-2008

Decizia 1097/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

publicat in M.Of. 791 din 26-noi-2008

Decizia 1098/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266-287 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 791 din 26-noi-2008

Decizia 1099/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 791 din 26-noi-2008

Decizia 1114/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi ale art. 144 alin. (1) lit. a) din Regulamentul din 21 decembrie 2006 de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006

publicat in M.Of. 791 din 26-noi-2008

Decizia 1124/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 791 din 26-noi-2008

Decizia 1131/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 791 din 26-noi-2008

Hotarirea 1489/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'' din subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 791 din 26-noi-2008

Ordinul 3204/2008 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 971/225/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a anexelor nr. 2 şi 16 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 791 din 26-noi-2008

Ordinul 960/2008 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 971/225/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a anexelor nr. 2 şi 16 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 791 din 26-noi-2008