Rasfoire documente

Hotarirea 1498/2008 privind formatul şi condiţiile de eliberare a cărţilor de identitate speciale pentru membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României

publicat in M.Of. 798 din 27-noi-2008

Hotarirea 1499/2008 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 798 din 27-noi-2008

Decizia 1120/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 3 şi art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României

publicat in M.Of. 798 din 27-noi-2008

Decizia 1159/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 798 din 27-noi-2008

Hotarirea 1218/2008 privind recunoaşterea Codului de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice şi a Codului Canoanelor Bisericilor Orientale

publicat in M.Of. 798 din 27-noi-2008

Hotarirea 1432/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 798 din 27-noi-2008

Hotarirea 1484/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2008

publicat in M.Of. 798 din 27-noi-2008