Rasfoire documente

Norma din 2008 privind supravegherea şi controlul expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 586/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 ''Definirea şi denumirea sub care se vând produsele'' la Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 5934/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Pinochio'' din Târgu Jiu

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Decretul 1111/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Decretul 1160/2008 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordonanta urgenta 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Hotarirea 1477/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinate situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Drăgoteşti, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Hotarirea 1478/2008 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea ''Petru Maior'' din Târgu Mureş, a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Hotarirea 1500/2008 privind organizarea unor acţiuni de diplomaţie culturală pentru marcarea a 130 de ani de relaţii diplomatice bilaterale cu Federaţia Rusă

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Hotarirea 1501/2008 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Hotarirea 1502/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Hotarirea 1503/2008 pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 5935/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Specială ''Casa Minunată'' din Oradea

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Hotarirea 1504/2008 pentru preluarea unui drum judeţean şi a unui sector de drum judeţean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi pentru preluarea unui sector de drum judeţean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi pentru încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Hotarirea 1505/2008 privind înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv ''Mureşul'' Târgu Mureş, a unui teren, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv ''Mureşul'' Târgu Mureş, şi darea în folosinţă temporară a unui teren Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A., pentru realizarea obiectivului de investiţii ''Complex de nataţie''

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Hotarirea 1506/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Livone Tenis Club - Ilie Năstase'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Hotarirea 1521/2008 privind rechemarea şi numirea unui consul general

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 443/2008 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea şi controlul expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 1448/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 636/2008

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 3421/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile şi a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 5936/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala ''Sf. Ioan'' din Motru

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 5937/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Samariteanul'' din Târgu Jiu

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 5938/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Emanuel'' din Oradea

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 5941/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Generală ''Omega'' din Târgu Mureş

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Decizia 1063/2008 privind sancţionarea cu interzicere temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare a Societăţii Comerciale Unita Vienna Insurance Group - S.A.

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 1701/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 ''Definirea şi denumirea sub care se vând produsele'' la Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008

Ordinul 360/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 ''Definirea şi denumirea sub care se vând produsele'' la Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003

publicat in M.Of. 797 din 27-noi-2008