Rasfoire documente

Ordinul 7729/2008 privind completarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7.377/2007 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor şi motorinelor

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Ordinul 5896/2008 pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.098/2005

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Ordinul 5898/2008 pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul I, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.100/2005

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Ordonanta urgenta 174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Hotarirea 1480/2008 privind implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administraţiei publice

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Decretul 1108/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Decizia 1096/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului II ''Dispoziţii speciale'' secţiunea a VI-a ''Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării'' (art. 16-25) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Decizia 1100/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi d), art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Hotarirea 1459/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Habitat for Humanity România'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Hotarirea 1487/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Hotarirea 1490/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Hotarirea 1491/2008 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Vâlcea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Ordinul 3424/2008 pentru modificarea şi completarea unor norme şi instrucţiuni aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor publice

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Ordinul 5897/2008 pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferenţiar universitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.099/2005

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Ordinul 5899/2008 pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul II, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.101/2005

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008