Rasfoire documente

Regulament din 2008 de organizare si funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Ordinul M.113/2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului din ministerul apărării

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Decizia 1059/2008 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 si art. 28 din Codul de procedura civila

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Hotarirea 1454/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Decretul 1100/2008 privind conferirea Semnului onorific ''În Serviciul Patriei'' pentru ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Decizia 1058/2008 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 3 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Decizia 1134/2008 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 alin. (1) lit. d) si alin. (4) si art. 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Decizia 1136/2008 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti si art. 27 din Codul de procedura civila

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Decizia 1137/2008 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91^1 si ale art. 91^4 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Hotarirea 1433/2008 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2008

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Hotarirea 1439/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Hotarirea 1440/2008 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont''

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Hotarirea 1441/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri situate în comuna Dragalina, judetul Calarasi, în vederea realizarii de catre Compania Nationala de Cai Ferate ''C.F.R.''- S.A. a obiectivului de interes national ''Reabilitarea sectiunilor Baneasa-Fetesti de pe linia de cale ferata Bucuresti-Constanta, România''

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Hotarirea 1445/2008 pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Hotarirea 1447/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a amfibolitelor nr. 2.604/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Comtram - S.A.

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Hotarirea 1453/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Ordinul M.112/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008