Rasfoire documente

Acord din 2007 DE ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ acordată din Fondul Global de Mediu*)

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Acord de imprumut din 2007 (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1150/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Ordinul 3384/2008 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Procedura din 2008 de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1148/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1149/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1152/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1153/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1147/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1145/2008 pentru eliberarea clin funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1146/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Legea 228/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1036/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1099/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1132/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1133/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1134/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1135/2008 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1136/2008 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, la trecerea în rezervă, unui comandor din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1137/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1138/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1139/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1140/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1141/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1142/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1143/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1144/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Decretul 1151/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Hotarirea 1452/2008 pentru aprobarea organizării de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în parteneriat cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a Simpozionului ''Violenţa în familie şi consecinţele ei sociale'', ce va avea loc în perioada 9-10 decembrie 2008 la Bucureşti

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Ordinul 708/2008 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 307/4.275/2005

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Hotarire din 2008 în Cauza Gâgă împotriva României

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Ordinul 5706/2008 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 307/4.275/2005

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008