Rasfoire documente

Decizia 232/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Simion Costel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Ordonanta urgenta 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Decizia 234/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Elvădeanu Mihai, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Hotarirea 1436/2008 privind aprobarea stemei comunei Slătioara, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Decretul 1098/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Decizia 993/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 374 şi art. 376 din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Hotarirea 1421/2008 privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Argeş şi din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Decizia 230/2008 privind eliberarea doamnei Râşcanu Carmen-Gabriela din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Decizia 231/2008 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Afaceri Europene

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Decizia 233/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Andrei Florin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Decizia 235/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Anghel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Decizia 239/2008 privind transferul, la cerere, al domnului Dorel Fronea din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Justiţiei într-o funcţie publică vacantă în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008