Rasfoire documente

Hotarire din 2008 în Cauza Spînu împotriva României

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Hotarirea 1444/2008 privind trecerea unei părţi de imobil, aflată în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Hotarirea 1374/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale Companiei Naţionale ''Transelectrica'' - S.A. şi Societăţii Comerciale ''Hidroelectrica'' - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Legea 288/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Decretul 1118/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Legea 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Decretul 1128/2008 pentru promulgarea Legii privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Decretul 1097/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Decizia 1064/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Decizia 1065/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Ordonanta urgenta 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Hotarirea 1446/2008 privind aprobarea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de explorare şi împărţire a producţiei pentru perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Sterling Resources Ltd.

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Hotarirea 1467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Hotarirea 1468/2008 privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Decizia LXXXI/2007 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la stabilirea pedepsei ce se execută în cazul infracţiunii de evadare, conform art. 269 alin. 3 din Codul penal

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Decizia LXXXII/2007 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală în cazul respingerii plângerii formulate în condiţiile art. 2781 din acelaşi cod împotriva rezoluţiei sau ordonanţei procurorului de netrimitere în judecată ori a dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008

Decizia LXXXIII/2007 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 494 fraza I din Codul de procedură penală, referitoare la instanţa competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti în situaţia în care, prin schimbarea normelor legale de competenţă, instanţa care a judecat cauza în primă instanţă nu mai are această competenţă în momentul introducerii cererii

publicat in M.Of. 780 din 21-noi-2008