Rasfoire documente

Hotarirea 61/2008 privind procedura de selecţie pentru acordarea unei licenţe naţionale de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele de date şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordinul 149/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 8/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Decizia 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordonanta 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordinul 58/2008 privind modificarea art. 10 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 196/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind avizarea şi autorizarea funcţionării ocoalelor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru autorizarea personalului silvic

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordonanta 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordinul 56/2008 pentru adoptarea măsurilor privind bunele condiţii agricole şi de mediu în România

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordonanta 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordonanta 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordinul 15/2008 pentru adoptarea măsurilor privind bunele condiţii agricole şi de mediu în România

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordinul 88/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008