Rasfoire documente

Hotarirea 365/2008 pentru aprobarea Normei privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0)

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Norma din 2008 privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0)

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Hotarirea 1240/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor suprafeţe de teren trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii ''Fluidizarea traficului rutier pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti, obiect 1 C, pasaj inferior pe DN 1 la intersecţia cu Bd. Aerogării şi bd. Ion Ionescu de la Brad''

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Ordonanta urgenta 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Hotarire din 2008 în Cauza Stancu împotriva României

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Decretul 1103/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Decizia 1188/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Decizia 1189/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Ordonanta urgenta 149/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană''

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Ordonanta urgenta 169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea ''Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare''

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Hotarirea 1419/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.114/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul Drumul Taberei - Universitate''

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Hotarirea 1420/2008 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Ordinul 1638/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie ''Cantacuzino''

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Hotarirea 1154/2008 pentru completarea anexei la Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Ordonanta urgenta 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008