Rasfoire documente

Hotarirea 353/2008 pentru modificarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.355/2006

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Hotarirea 357/2008 pentru modificarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.356/2006

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Decizia 1015/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Decizia 1022/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 5-12 din anexa nr. 1c la Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Decizia 1110/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Decizia 1111/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Decizia 1113/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Decizia 1115/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 şi art. 223 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Decizia 1117/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) şi art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Decizia 1118/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Decizia 1121/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Decizia 1122/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi şi art. 71 din Codul penal

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Ordinul 1861/2008 pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Hotarirea 350/2008 pentru modificarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 73/2007

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Hotarirea 351/2008 privind modificarea şi completarea Normei pentru Finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-II/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 342/2008

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Hotarirea 352/2008 privind modificarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 72/2007

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Hotarirea 354/2008 pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 82/2007

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Hotarirea 355/2008 pentru modificarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele şi în contul statului (NI-GAR-07-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 167/2008

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Hotarirea 356/2008 pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a Garanţiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.646/2007

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Hotarirea 358/2008 pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 60/2007

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008