Rasfoire documente

Legea 273/2008 pentru denunţarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008

Ordinul 2013/2008 privind Lista statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008

Metodologie din 2008 ŞI CRITERII de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008

Ordinul 1537/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008

Decizia 1/2008 referitoare la art. 111 alin. (7) şi (8) şi art. 122^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, la art. 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 41 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008

Decretul 1085/2008 privind promulgarea legii pentru denunţarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008

Hotarirea 1379/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008

Ordinul 124/2008 privind modalităţi de plată pe Piaţa de echilibrare şi pentru dezechilibrele părţilor responsabile cu echilibrarea

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008

Ordinul 125/2008 pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008

Ordinul 1862/2008 privind stabilirea specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidenţiat medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenţi universitari în instituţii de învăţământ superior medical, medico-dentar şi farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008

Ordinul 5730/2008 privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008