Rasfoire documente

Decizia 1147/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 131 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Circulara 37/2008 privind punerea în circulaţie a unei noi bancnote cu valoarea nominală de 10 lei, reproiectată

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Ordinul 1844/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.297/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Ordonanta urgenta 156/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decizia 2007/436/CE/2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene (Euratom)

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Legea 284/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decretul 1114/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Legea 285/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decretul 1115/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Legea 286/2008 pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2007/436/CE, Euratom, privind sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor Europene

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decretul 1116/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2007/436/CE, Euratom, privind sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor Europene

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decizia 1102/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decizia 1103/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decizia 1104/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decizia 1126/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 2 alin. (2) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decizia 1127/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decizia 1146/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor alin. (1) al articolului unic din Legea nr. 455/2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decizia 1148/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Decizia 1149/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Ordonanta urgenta 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Hotarirea 1435/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum judeţean situat în comuna Arieşeni, judeţul Alba

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Hotarirea 1437/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Hotarirea 1464/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de informaţii în domeniul privat al statului şi în administrarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, în scopul realizării unui centru social-filantropic, cultural, spiritual şi educaţional

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Ordinul 1907/2008 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Ordinul 3344/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.254/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2008

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008

Hotarirea 11/2008 privind interpretarea art. 39 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 778 din 20-noi-2008