Rasfoire documente

Hotarirea 1417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Variantă de ocolire Timişoara-Sud''

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Hotarirea 1416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905''

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Legea 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Decizia 1075/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Decizia 1080/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Decretul 1077/2008 pentru promulgarea Legii privind auditul de siguranţă rutieră

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Legea 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Hotarirea 1418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Autostrada Sibiu-Piteşti''

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Acord din 2008 între Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Decretul 1121/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Decizia 925/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131-137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi a legii, în ansamblul ei

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Decizia 1007/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 şi ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Decizia 1008/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 27 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Decizia 1009/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 108^1 alin. 1 pct. 1 lit. b) şi art. 108^5 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Hotarirea 1431/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia - S.A. şi Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Hotarirea 1465/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Hotarirea 1469/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Decizia 1129/2008 privind modificarea alin. (1) al art. 11 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 732/2008 privind procedura de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz şi stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3657-3685 MHz şi 3757-3785 MHz

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008