Rasfoire documente

Legea 263/2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2008

Decretul 1075/2008 pentru promulgarea Legii privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2008

Decizia 1140/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2008

Decizia 1142/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2008

Decizia 1144/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2008

Decizia 1145/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214^1 alin. (1)-(5), art. 214^2 şi art. 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2008

Hotarirea 1449/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2008

Decizia 229/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Drăgan Gabriel Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2008

Ordinul M.110/2008 privind măsurile care se aplică în Ministerul Apărării pentru preluarea, asigurarea şi gestionarea copreşedinţiei Grupului NATO în domeniul neproliferării ''NATO Senior Defence Group on Proliferation - DGP''

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2008

Ordinul 1294/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Planuri integrate de dezvoltare urbană'', axa prioritară ''Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2008

Ordinul 3296/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Planuri integrate de dezvoltare urbană'', axa prioritară ''Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2008