Rasfoire documente

Legea 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*) - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 763 din 12-noi-2008

Decizia 12/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-15 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 763 din 12-noi-2008

Hotarirea 64/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 763 din 12-noi-2008

Hotarirea 1387/2008 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii pentru producţia anului 2008 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole, precum şi pentru modificarea părţii introductive a art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2002

publicat in M.Of. 763 din 12-noi-2008

Hotarirea 1390/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013

publicat in M.Of. 763 din 12-noi-2008

Hotarirea 1404/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 763 din 12-noi-2008

Hotarirea 1427/2008 privind declasificarea pct. nr. 9 din stenograma şedinţei Guvernului din data de 29 decembrie 2004

publicat in M.Of. 763 din 12-noi-2008

Ordinul 216/2008 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 763 din 12-noi-2008

Ordinul 2862/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 763 din 12-noi-2008

Ordinul 3274/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 763 din 12-noi-2008