Rasfoire documente

Ordinul 18/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006

publicat in M.Of. 762 din 11-noi-2008

Norma din 2008 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

publicat in M.Of. 762 din 11-noi-2008

Hotarirea 4/2008 privind abrogarea Hotărârii birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2006

publicat in M.Of. 762 din 11-noi-2008

Decizia 1027/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 762 din 11-noi-2008

Ordinul 17/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.130/2006

publicat in M.Of. 762 din 11-noi-2008

Ordinul 20/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

publicat in M.Of. 762 din 11-noi-2008