Rasfoire documente

Metodologie din 2008 de acordare a compensaţiei pentru pierderea de venit corespunzătoare suprafeţelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protecţie înfiinţate pe terenurile agricole

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Hotarirea 1392/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ''Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă''

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Hotarirea 1388/2008 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 232/2008 pentru realocarea pe anul 2008 a unor sume alocate ca justă despăgubire pe anii 2006 şi 2007 în temeiul Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Decizia 1039/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Decizia 1045/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28^1 pct. 1 lit. d) din Codul de procedură penală, raportat la art. 27 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Decizia 1046/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 şi 408 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Decizia 1047/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Decizia 1060/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. 2, 3 şi 4 din Codul penal

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Ordinul 649/2008 privind aprobarea Metodologiei de acordare a compensaţiei pentru pierderea de venit corespunzătoare suprafeţelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protecţie înfiinţate pe terenurile agricole

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Hotarirea 1321/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională prin scrisorile semnate la Tokyo la 5 mai 2008 şi la Bucureşti la 8 mai 2008, respectiv la Tokyo la 10 iunie 2008 şi la Bucureşti la 20 iunie 2008 la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Hotarirea 1383/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Hotarirea 1393/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Pod pe DN 74 km 17+060 peste râul Crişul Alb la Mihăileni'' pe teritoriul localităţii Buceş, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Hotarirea 1399/2008 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Hotarirea 1400/2008 pentru aprobarea Înţelegerii privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Coreea, semnată la Seul la 11 septembrie 2008

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Intelegere din 2008 privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Coreea

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Hotarirea 1402/2008 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa I, partea a doua, a Programului de infrastructură municipală prevăzut în Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Hotarirea 1403/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 954/2008 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Inspectoratului de Stat în Construcţii şi Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe anul 2008 şi acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamităţile naturale

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Ordinul 1352/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008